Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

V/v triển khai cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh - Phòng Tổ chức Cán bộ

Administrator
  • File name: 0-vv-trien-khai-cai-dat-va-su-dung-ung-dung-vssid-ba.pdf (291.6 Kb)
    Download
  • File name: 1-vv-trien-khai-cai-dat-va-su-dung-ung-dung-vssid-ba.pdf (1.98 Mb)
    Download
  • File name: 2-vv-trien-khai-cai-dat-va-su-dung-ung-dung-vssid-ba.docx (8.9 Kb)
    Download