Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Về tập huấn sử dụng phần mềm kế toán và lập báo cáo quyết toán, báo cáo tài chính năm 2020 (Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THPT công lập, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở) - Phòng KHTC

Administrator
  • File name: 0-ve-tap-huan-su-dung-phan-mem-ke-toan-va-lap-bao-ca.pdf (1.27 Mb)
    Download