Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Hướng dẫn Về việc tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” Năm 2021 - Công đoàn Giáo dục

Administrator
  • File name: 0-huong-dan-ve-viec-tang-ky-niem-chuong-vi-su-nghiep.doc (8.6 Kb)
    Download
  • File name: 1-huong-dan-ve-viec-tang-ky-niem-chuong-vi-su-nghiep.doc (2.1 Kb)
    Download
  • File name: 2-huong-dan-ve-viec-tang-ky-niem-chuong-vi-su-nghiep.pdf (3.31 Mb)
    Download