Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Chương trình thực hiện Nghị quyết 10b/NQ-BCH của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Khóa XI) về nâng cao hiệu quả công tác pháp luật của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới. - VP Công Đoàn

Administrator
Chương trình thực hiện Nghị quyết 10b/NQ-BCH của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Khóa XI) về nâng cao hiệu quả công tác pháp luật của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới.
  • File name: 0-chuong-trinh-thuc-hien-nghi-quyet-10bnq-bch-cua-ba.pdf (571.7 Kb)
    Download