Top

Trường THPT Thạnh Lộc Tp.HCM

Trường THPT Thạnh Lộc Tp.HCM

Tuyển sinh ĐH - CĐ

07/12/2018, 05:34:42 AM

Ngày 6/12/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố bộ Đề thi tham khảo THPT quốc gia năm 2019.

Chi tiết

06/08/2018, 10:47:44 PM

Đầu vào trường quân đội, công an, y khoa giảm 2-8 điểm so với năm ngoái, cao nhất là 27,75; đại học vùng nhiều ngành chỉ lấy 13.

Chi tiết

27/06/2018, 08:52:32 PM

Nguồn trang Web Bộ Giáo dục và Đào tạo

Chi tiết

06/04/2018, 12:13:25 PM

Để có thông tin rõ hơn các em vào trang web mục thông tin tuyển sinh của từng trường

Chi tiết

05/04/2017, 03:04:12 PM
CÔNG THÔNG TIN TUYẾN SINH 2017

Ngày 01/04/2017, Bô Giáo dục và Đào tạo đã mở công thông tin tuyển sinh năm 2017

Chi tiết

Total: 22