Trường THPT Thạnh Lộc Tp.HCM

Trường THPT Thạnh Lộc Tp.HCM

34780919/10

Top

Trường THPT Thạnh Lộc Tp.HCM

Trường THPT Thạnh Lộc Tp.HCM

Đoàn thanh niên

1

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THÁNG 2-3/2017

09/02/2017
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THÁNG 2-3/2017
Hoạt động trọng tâm:
- Hội thi viết bài cảm nhận "Người phụ nữ tôi yêu"
- Hội thi flashmod, văn nghệ chào mừng ngày thành lập đoàn 26/3
- Chuẩn bị Hội trại truyền thống 26/3
- Hoàn thành đoàn phí HKII
- Thực hiện công trình thanh niên cấp trường năm 2016-1017

Chi tiết

Tất cả

Hình ảnh

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8 Hoạt động NK K12,https://www.mediafire.com/folder/wqngh5o9b8w1v/NgoaikhoaK12%20_13-14
    Hoạt động NK K12,https://www.mediafire.com/folder/wqngh5o9b8w1v/NgoaikhoaK12%20_13-14

Tất cả