Trường THPT Thạnh Lộc Tp.HCM

Trường THPT Thạnh Lộc Tp.HCM

34515749/10

Top

Trường THPT Thạnh Lộc Tp.HCM

Trường THPT Thạnh Lộc Tp.HCM

Đoàn thanh niên

1

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THÁNG 12 - 2016

24/11/2016
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THÁNG 12 - 2016
Nội dung trọng tâm:
- Phát động kì thi nghiêm túc.
- Tổ chức diễn đàn "Nghe học sinh nói - Nói học sinh nghe"
- Tổ chức Hội thi tìm hiểu HIV-AIDS
- Hội thu Nhật kí "Làm theo lời Bác"
- Hoàn thành công trình thanh niên cấp Chi đoàn.
- Kỉ niệm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam

Chi tiết

Tất cả

Hình ảnh

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8 Hoạt động NK K12,https://www.mediafire.com/folder/wqngh5o9b8w1v/NgoaikhoaK12%20_13-14
    Hoạt động NK K12,https://www.mediafire.com/folder/wqngh5o9b8w1v/NgoaikhoaK12%20_13-14

Tất cả