Trường THPT Thạnh Lộc Tp.HCM

Trường THPT Thạnh Lộc Tp.HCM

21924609/10

Top

Trường THPT Thạnh Lộc Tp.HCM

Trường THPT Thạnh Lộc Tp.HCM

Tin nhà trường

1

PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017

29/09/2016
(Kèm theo Công văn số 4818/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 28 tháng 9 năm 2016)

Năm 2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tiếp tục tổ chức Kỳ thi Trung học phổ thông (THPT) quốc gia lấy kết quả để xét công nhận tốt nghiệp THPT và làm căn cứ để tuyển sinh đại học, cao đẳng (ĐH, CĐ) hệ chính quy. Phương án cụ thể như sau:

Chi tiết

Tất cả

Đoàn thanh niên

1

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THÁNG 10-2016

12/10/2016
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THÁNG 10-2016
* Thi hát ca khúc cách mạng chào mừng Đại hội đoàn trường
* Thi kéo co (khối 11, 12) ; Thi bắn tên lửa nước (Khối 10).
* Sinh hoạt chủ điểm tháng 10 “Chung sức trẻ xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình”
* Đại hội Chi đoàn
* Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trường THPT Thạnh Lộc

Chi tiết

Tất cả

Hình ảnh

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8 Hoạt động NK K12,https://www.mediafire.com/folder/wqngh5o9b8w1v/NgoaikhoaK12%20_13-14
    Hoạt động NK K12,https://www.mediafire.com/folder/wqngh5o9b8w1v/NgoaikhoaK12%20_13-14

Tất cả