Top

Trường THPT Thạnh Lộc Tp.HCM

Trường THPT Thạnh Lộc Tp.HCM

Tổ Lý - KTCN

16/10/2018, 08:50:30 AM

Sáng ngày 14/10/2018 tại trường quân sự quân khu 7, Ban Chấp Hành Đoàn trường, CLB Vật lí, cùng với các bạn Cộng tác viên và học sinh trường THPT Thạnh Lộc đã tham gia cuộc thi: "Bắn tên lửa nước" do Thành Đoàn TP.Hồ Chí Minh tổ chức.

Chi tiết

27/06/2018, 08:52:32 PM

Nguồn trang Web Bộ Giáo dục và Đào tạo

Chi tiết

26/04/2018, 12:58:59 PM

KHỐI 10 VÀ KHỐI 11

Chi tiết

17/04/2018, 04:27:06 PM

NĂM HỌC 2017 -2018

Chi tiết

Total: 50