Top

Trường THPT Thạnh Lộc Tp.HCM

Trường THPT Thạnh Lộc Tp.HCM

Tổ bộ môn

07/12/2018, 05:34:42 AM

Ngày 6/12/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố bộ Đề thi tham khảo THPT quốc gia năm 2019.

Chi tiết

16/11/2018, 09:23:55 AM
Hội thi “Tuổi trẻ Quận 12 - Sáng mãi niềm tin, hành trình theo chân Bác”

Ban tuyên giáo Quận ủy quận 12 phối hợp với Quận Đoàn đã tổ chức Hội thi “Tuổi trẻ Quận 12 - Sáng mãi niềm tin, hành trình theo chân Bác”

Chi tiết

16/11/2018, 07:47:32 AM
HỘI THI VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG NGÀY 20/11

Đoàn trường THPT Thạnh Lộc đã chức "Hội thi văn nghệ" với chủ đề:"TRI ÂN NGƯỜI KHAI SÁNG" vào ngày 11.11.2018

Chi tiết

Total: 184