Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

V/v thực hiện chế độ chính sách với người lao động, thực hiện công khai và việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý giáo viên, nhân viên trong cơ sở giáo dục ngoài công lập - Phòng Quản lý Cơ sở giáo dục Ngoài công lập

Administrator
File thứ 1: cv-3039-sgddt-gdncl-ngay-05-11-2021_8112021112650.pdf
Tác giả: adminNguồn tin: Phòng Quản lý Cơ sở giáo dục Ngoài công lập