Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

V/v hướng dẫn thực hiện thay đổi phương thức làm việc của các cơ quan, đơn vị nhà nước theo Công văn số 2789/BCĐ-VX ngày 20 tháng 8 năm 2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh - Văn Phòng Sở

Administrator
  • File name: 0-vv-huong-dan-thuc-hien-thay-doi-phuong-thuc-lam-vi.pdf (259.3 Kb)
    Download