Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Về việc vận động đoàn viên Công đoàn, cán bộ, nhà giáo và người lao động tham gia hội thi online "Tìm hiểu về công tác an toàn vệ sinh lao động" cấp Thành phố năm 2022. - VP Công Đoàn

Administrator
Về việc vận động đoàn viên Công đoàn, cán bộ, nhà giáo và người lao động tham gia hội thi online "Tìm hiểu về công tác an toàn vệ sinh lao động" cấp Thành phố năm 2022.

Về việc vận động đoàn viên Công đoàn, cán bộ, nhà giáo và người lao động tham gia hội thi online "Tìm hiểu về công tác an toàn vệ sinh lao động" cấp Thành phố năm 2022.

File thứ 1: vb-so-68-ve-van-dong-dvcbng-va-nld-tham-gia-hoi-thi-online-tim-hieu-ve-ctac-ant_2642022133940.pdf
Tác giả: adminNguồn tin: Công đoàn Giáo dục