Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong tiêm vắc xin phòng COVID-19 - Phòng Chính trị tư tưởng

Administrator
  • File name: 0-ve-viec-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-trong-tiem-va.docx (9 Kb)
    Download
  • File name: 1-ve-viec-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-trong-tiem-va.pdf (739.2 Kb)
    Download