Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Về việc triển khai Nghị định 77/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021 của Chính phủ quy định phụ cấp thâm niên nhà giáo - Phòng TCCB

Administrator
  • File name: 0-ve-viec-trien-khai-nghi-dinh-772021nd-cp-ngay-0182.pdf (927.5 Kb)
    Download
  • File name: 1-ve-viec-trien-khai-nghi-dinh-772021nd-cp-ngay-0182.pdf (1.93 Mb)
    Download