Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Về việc Triển khai Công văn số 2457/BTP-BTTB ngày 23/7/2021 của Bộ Tư Pháp về tăng cường QLNN đối với hoạt động đấu giá tài sản. - Phòng KHTC

Administrator
  • File name: 0-ve-viec-trien-khai-cong-van-so-2457btp-bttb-ngay-2.docx (0 Kb)
    Download
  • File name: 1-ve-viec-trien-khai-cong-van-so-2457btp-bttb-ngay-2.pdf (2.5 Mb)
    Download