Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Về việc tổ chức Hội nghị tập huấn Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ về công tác văn thư - Văn Phòng Sở

Administrator
Về việc tổ chức Hội nghị tập huấn Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ về công tác văn thư

Về việc tổ chức Hội nghị tập huấn Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ về công tác văn thư

File thứ 1: 3609-ve-to-chuc-hoi-nghi-tap-huan-nghi-dinh-so-30-cua-chinh-phu-ve-cong-tac-van_141220219439.pdf
Tác giả: Diệp Thị Thùy LinhNguồn tin: Văn phòng Sở