Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Về việc tiếp tục tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh - Văn Phòng Sở

Administrator
Về việc tiếp tục tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Về việc tiếp tục tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

File thứ 1: 4491-ve-viec-tiep-tuc-to-chuc-day-hoc-truc-tiep-tai-cac-co-so-giao-duc-tren-dia_31122021104746.pdf
Tác giả: Diệp Thị Thùy LinhNguồn tin: Văn phòng Sở