Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Về việc tiêm bổ sung vắc xin bại liệt trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021 - Phòng Chính trị tư tưởng

Administrator
(Đính kèm Kế hoạch 1254/KH-SYT ngày 10/03/2021 của Sở Y tế về triển khai chiến dịch tiêm bổ sung vắc xin bại liệt (IPV) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021
 • File name: 0-ve-viec-tiem-bo-sung-vac-xin-bai-liet-tren-dia-ban.pdf (716.6 Kb)
  Download
 • File name: 1-ve-viec-tiem-bo-sung-vac-xin-bai-liet-tren-dia-ban.docx (8.5 Kb)
  Download
 • File name: 2-ve-viec-tiem-bo-sung-vac-xin-bai-liet-tren-dia-ban.pdf (7.25 Mb)
  Download
 • File name: 3-ve-viec-tiem-bo-sung-vac-xin-bai-liet-tren-dia-ban.docx (0 Kb)
  Download