Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Về việc thực hiện thủ tục đề xuất nhận hỗ trợ từ Chương trình tương trợ nội bộ và Chương trình hỗ trợ đồng nghiệp bệnh ung thư, nan y, bệnh hiểm nghèo Ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2022 - 2023. - VP Công Đoàn

Administrator
Về việc thực hiện thủ tục đề xuất nhận hỗ trợ từ Chương trình tương trợ nội bộ và Chương trình hỗ trợ đồng nghiệp bệnh ung thư, nan y, bệnh hiểm nghèo Ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2022 - 2023.