Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Về việc thực hiện các giải pháp ổn định tình hình quan hệ lao động trước, trong và sau Tết Nhâm Dần 2022. - VP Công Đoàn

Administrator
Về việc thực hiện các giải pháp ổn định tình hình quan hệ lao động trước, trong và sau Tết Nhâm Dần 2022.

Về việc thực hiện các giải pháp ổn định tình hình quan hệ lao động trước, trong và sau Tết Nhâm Dần 2022.

File thứ 1: cd-giao-duc-th-cac-gp-on-dinh-thqhld-tet-nham-dan-2022_2311202117354.pdf
Tác giả: adminNguồn tin: Công đoàn Giáo dục