Trường THPT Thạnh Lộc

Tuyển sinh 10

VỀ VIỆC THU NHẬN HỒ SƠ TRÚNG TUYỂN LỚP 10 NH 2022-2023

VỀ VIỆC THU NHẬN HỒ SƠ TRÚNG TUYỂN LỚP 10 NH 2022-2023

Lê Thị Giang
Thực hiện công văn số 2359/SGDĐT – KTKĐ ngày 11 tháng 7 năm 2022 của Sở GD và Đào tạo TP.HCM về việc nộp và nhận hồ sơ trúng tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023. Trường THPT Thạnh Lộc thông báo việc nhận hồ sơ trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2022-2023 của trường cụ thể như sau: 1. Danh sách trúng truyển lớp 10 2. Thông báo thu nhận hồ sơ + kèm file 3. Hướng dẫn nộp hồ sơ + kèm file 4. Thông báo thời gian tập trung lớp 10 5. Tổ hợp