Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Về việc rà soát chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp theo Thông tư số 12/2019/TT-BLĐTBXH - Phòng TCCB

Administrator
  • File name: 0-ve-viec-ra-soat-chuc-danh-nghe-nghiep-vien-chuc-ch.pdf (403.2 Kb)
    Download
  • File name: 1-ve-viec-ra-soat-chuc-danh-nghe-nghiep-vien-chuc-ch.xlsx (4.3 Kb)
    Download
  • File name: 2-ve-viec-ra-soat-chuc-danh-nghe-nghiep-vien-chuc-ch.xlsx (0 Kb)
    Download