Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Về việc phát động Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2025. - Sở HCM

Administrator
  • File name: 0-ve-viec-phat-dong-giai-thuong-sang-tac-quang-ba-ta.pdf (624.8 Kb)
    Download