Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Về việc nhắc nhở thực hiện báo cáo dự kiến tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2021-2022. (Kính gửi: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo; Hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông; Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX; Phân hiệu BTVH; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở) - Phòng KHTC

Administrator
  • File name: 0-ve-viec-nhac-nho-thuc-hien-bao-cao-du-kien-tuyen-s.doc (8.3 Kb)
    Download