Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Về việc ký kết Chương trình phối hợp giữa Sở GD&ĐT – Sở VH&TT về công tác giáo dục thể chất, thể thao học đường Giai đoạn 2020-2025 - Phòng Chính trị tư tưởng

Administrator
Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Thủ trưởng các đơn vị căn cứ vào tình hình thực tiễn tại đơn vị tiến hành phối hợp với Trung tâm Thể dục Thể thao – Văn hóa Thể thao trên địa bàn xây dựng chương trình phối hợp tổ chức thực hiện công tác giáo dục thể chất, thể thao học đường giai đoạn 2020-2025