Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Về việc không tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa, ngoại khóa bên ngoài nhà trường cho học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố. - Phòng Chính trị tư tưởng

Administrator