Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Về việc khen thưởng tại Hội nghị tổng kết Hội khỏe Phù Đổng thành phố năm học 2019-2020 và tổng kết công tác giáo dục thể chất, thể thao học đường giai đoạn 2016-2020. - Phòng Chính trị tư tưởng

Administrator
  • File name: 0-ve-viec-khen-thuong-tai-hoi-nghi-tong-ket-hoi-khoe.pdf (926.4 Kb)
    Download
  • File name: 1-ve-viec-khen-thuong-tai-hoi-nghi-tong-ket-hoi-khoe.docx (0 Kb)
    Download
  • File name: 2-ve-viec-khen-thuong-tai-hoi-nghi-tong-ket-hoi-khoe.docx (0 Kb)
    Download