Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Về việc chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 theo Quyết định 3749/QĐ-TLĐ ngày 15/12/2021 của Tổng LĐLĐ Việt Nam. - VP Công Đoàn

Administrator
Về việc chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 theo Quyết định 3749/QĐ-TLĐ ngày 15/12/2021 của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Về việc chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 theo Quyết định 3749/QĐ-TLĐ ngày 15/12/2021 của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

File thứ 1: vv-thuc-hien-chi-ho-tro-covid-theo-qd-3749_22122021152952.pdf
Tác giả: adminNguồn tin: Công đoàn Giáo dục