Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Về việc bình chọn tuyên dương "Những tấm gương thầm lặng mà cao cả" trong phong trào thi đua yêu nước của Thành phố Hồ Chí Minh lần 5 - Năm 2022. - VP Công Đoàn

Administrator
Về việc bình chọn tuyên dương "Những tấm gương thầm lặng mà cao cả" trong phong trào thi đua yêu nước của Thành phố Hồ Chí Minh lần 5 - Năm 2022.

Về việc bình chọn tuyên dương "Những tấm gương thầm lặng mà cao cả" trong phong trào thi đua yêu nước của Thành phố Hồ Chí Minh lần 5 - Năm 2022.

File thứ 1: cd-giao-duc-nhung-tam-guong-tham-lang-cao-ca-lan-5-nam-2022_303202272838.pdf
Tác giả: adminNguồn tin: Công đoàn Giáo dục