Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Về triển khai thực hiện Thông tư số 2/2021/TT-BNV của Bộ Nội vụ - Phòng TCCB

Administrator
  • File name: 0-ve-trien-khai-thuc-hien-thong-tu-so-22021tt-bnv-cu.pdf (576 Kb)
    Download

GV đăng nhập xem TKB

Tài khoản:
Mật khẩu:

Hướng dẫn đăng nhập

HS đăng nhập

Tài khoản:
Mật khẩu:

Hướng dẫn đăng nhập

Thông báo