Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Về triển khai thông báo số 507/TB-BGDĐT ngày 28/5/2021 của BGDĐT về việc tiếp nhận vào làm công chức Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2021 - Phòng TCCB

Administrator
  • File name: 0-ve-trien-khai-thong-bao-so-507tb-bgddt-ngay-285202.pdf (225.5 Kb)
    Download
  • File name: 1-ve-trien-khai-thong-bao-so-507tb-bgddt-ngay-285202.pdf (2.28 Mb)
    Download