Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Về tổ chức kiểm tra, giám sát thực tế hoạt động Công đoàn cơ sở Đợt 1 năm 2022. - VP Công Đoàn

Administrator
Về tổ chức kiểm tra, giám sát thực tế hoạt động Công đoàn cơ sở Đợt 1 năm 2022.

Về tổ chức kiểm tra, giám sát thực tế hoạt động Công đoàn cơ sở Đợt 1 năm 2022.

File thứ 1: tb-so-67-ve-tc-kiem-tra-giam-sat-thuc-te-hd-cdcs-dot-1-nam-2022-kem-mau-so-1-so_2642022943.pdf
Tác giả: adminNguồn tin: Công đoàn Giáo dục