Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Về tổ chức hoạt động nhân ngày Người khuyết tật Việt Nam (18/4) và ngày Quốc tế người khuyết tật (03/12) - Sở HCM

Administrator
Kính gửi: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các Quận huyện, thành phố Thủ Đức; Hiệu trưởng các trường THPT; Giám đốc các trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hoà nhập; các cơ sở giáo dục trực thuộc,
  • File name: 0-ve-to-chuc-hoat-dong-nhan-ngay-nguoi-khuyet-tat-vi.pdf (1.7 Mb)
    Download