Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU của Thành ủy về tăng cường một số biện pháp thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố. - VP Đảng Ủy

Administrator
  • File name: 0-ve-tiep-tuc-thuc-hien-chi-thi-so-12-cttu-cua-thanh.doc (0 Kb)
    Download