Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Về thực hiện rà soát hiện trạng và mua sắm bổ sung trang thiết bị dạy học tối thiểu cho lớp 1, lớp 2 và lớp 6 tại các trường Tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. - Phòng KHTC

Administrator
  • File name: 0-ve-thuc-hien-ra-soat-hien-trang-va-mua-sam-bo-sung.pdf (1.12 Mb)
    Download
  • File name: 1-ve-thuc-hien-ra-soat-hien-trang-va-mua-sam-bo-sung.xls (3.8 Kb)
    Download