Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Về thực hiện chuyển phát học bạ, bảng điểm, giấy chứng nhận tốt nghiệp, bằng tốt nghiệp THPT, bằng tốt nghiệp THCS qua dịch vụ bưu chính công ích (BCCI) - Văn Phòng Sở

Administrator
  • File name: 0-ve-thuc-hien-chuyen-phat-hoc-ba-bang-diem-giay-chu.pdf (210.9 Kb)
    Download
  • File name: 1-ve-thuc-hien-chuyen-phat-hoc-ba-bang-diem-giay-chu.pdf (194.6 Kb)
    Download