Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Về thực hiện chương trình Lễ hội Áo dài TP.HCM lần thứ 7 năm 2020 - Phòng Chính trị tư tưởng

Administrator
Chương trình "Truyền cảm hứng về Áo dài" diễn ra tại hai trường:- 07g00 thứ hai, ngày 19/10/2020 tại trường THPT Ten Lơ Man (Quận 1)- 07g00 thứ hai, ngày 02/11/2020 tại trường THPT Marie Curie (Quận 3)