Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Về thực hiện báo cáo tình hình hoạt động năm học 2020 - 2021 (Kính gửi: Hiệu trưởng các trường có vốn đầu tư nước ngoài; Hiệu trưởng các trường phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học (loại hình: tư thục) đang giảng dạy chương trình nước ngoài) - Phòng TCCB

Administrator

Kính gửi:

-Hiệu trưởng các trường có vốn đầu tư nước ngoài;

-Hiệu trưởng các trường phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học (loại hình: tư thục) đang giảng dạy chương trình nước ngoài.

 

Căn cứ Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2018 của Chính phủ quy định về hợp tác và đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục,

Căn cứ Thông tư số 04/2020/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 3 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Hiệu trưởng các đơn vị thực hiện báo cáo với  nội dung cụ thể như sau:

- Báo cáo tình hình hoạt động giáo dục năm học 2020 – 2021 (theo đề cương và biểu mẫu đính kèm);

- Thực hiện báo cáo trực tuyến tại địa chỉ: http://bit.ly/decuongbaocao (trên cơ sở báo cáo bằng văn bản đã thực hiện nêu trên);

- Thời hạn và cách thức nộp báo cáo:

+ Báo cáo bằng văn bản (có đầy đủ chữ ký, đóng dấu) gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo – Phòng Tổ chức cán bộ, địa chỉ: Số 66 – 68 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh;

+ Báo cáo file mềm gửi về địa chỉ email: [email protected] với cú pháp: “Tên đơn vị - Báo cáo HĐGD 2020”. Ví dụ: Trường THPT A – Báo cáo HĐGD 2020.

+ Thời gian thực hiện: trước ngày 22/01/2021; trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đơn vị liên hệ Phòng Tổ chức cán bộ, ĐT: 028 38290927 (chuyên viên phục trách: Nguyễn Vũ Tú Quỳnh) để được hướng dẫn.

           Lưu ý:

1. Số liệu báo cáo tính đến thời điểm 15/12/2020;

2. Đơn vị gửi văn bản báo cáo đính kèm các văn bản minh chứng bao gồm:

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

- Quyết định cho phép thành lập, hoạt động giáo dục (trường, cơ sở);

- Quyết định công nhận Hội đồng quản trị, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng đương nhiệm;

- Quyết định/ văn bản cho phép triển khai chương trình nước ngoài, liên kết giáo dục.

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Hiệu trưởng các các đơn vị có liên quan nghiêm túc thực hiện bác cáo đúng thời gian quy định./.

 

GIÁM ĐỐC
(đã ký)

Lê Hồng Sơn

Tác giả: Phòng TCCBTải file đính kèm tại đây (pdf)

Tải file đính kèm tại đây (pdf)

Tải file đính kèm tại đây (docx)

Tải file đính kèm tại đây (docx)

Tải file đính kèm tại đây (docx)

Tải file đính kèm tại đây (docx)

Tải file đính kèm tại đây (xlsx)

Tải file đính kèm tại đây (xlsx)

 • File name: 0-ve-thuc-hien-bao-cao-tinh-hinh-hoat-dong-nam-hoc-2.pdf (476.1 Kb)
  Download
 • File name: 1-ve-thuc-hien-bao-cao-tinh-hinh-hoat-dong-nam-hoc-2.docx (8.4 Kb)
  Download
 • File name: 2-ve-thuc-hien-bao-cao-tinh-hinh-hoat-dong-nam-hoc-2.docx (0 Kb)
  Download
 • File name: 3-ve-thuc-hien-bao-cao-tinh-hinh-hoat-dong-nam-hoc-2.xlsx (4 Kb)
  Download