Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Về thí điểm dạy học trực tuyến trên trang onluyen.vn - Phòng Trung Học

Administrator

Kính gửi:

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện;

- Hiệu trưởng trường THPT, trườngphổ thông nhiều cấp học (có cấp THPT);

- Công ty TNHH Giáo dục Edmicro.

Công văn số 4213/GDĐT-TrH ngày 16/12/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về thí điểm dạy học trực tuyến trên trang onluyen.vn

Nội dung chi tiết trong tập tin đính kèm.


Tải file đính kèm tại đây (docx)

Tải file đính kèm tại đây (docx)