Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Về tạm dừng việc đánh giá giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông theo Chuẩn năm học 2020 - 2021 - Phòng TCCB

Administrator
  • File name: 0-ve-tam-dung-viec-danh-gia-giao-vien-can-bo-quan-ly.pdf (257.4 Kb)
    Download
  • File name: 1-ve-tam-dung-viec-danh-gia-giao-vien-can-bo-quan-ly.pdf (926.2 Kb)
    Download