Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Về rà soát số lượng, danh sách giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở được cử tham gia nâng trình độ chuẩn được đào tạo giai đoạn 2021-2025 và năm 2021 - Phòng Tổ chức Cán bộ

Administrator

  GV đăng nhập xem TKB

  Tài khoản:
  Mật khẩu:

  Hướng dẫn đăng nhập

  HS đăng nhập

  Tài khoản:
  Mật khẩu:

  Hướng dẫn đăng nhập

  Thông báo