Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Về phân bổ nhân viên y tế trường học tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 - Phòng Chính trị tư tưởng

Administrator
  • File name: 0-ve-phan-bo-nhan-vien-y-te-truong-hoc-tham-gia-ho-t.pdf (695.6 Kb)
    Download
  • File name: 1-ve-phan-bo-nhan-vien-y-te-truong-hoc-tham-gia-ho-t.pdf (2.85 Mb)
    Download
  • File name: 2-ve-phan-bo-nhan-vien-y-te-truong-hoc-tham-gia-ho-t.docx (9.1 Kb)
    Download