Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Về nội dung ôn tập vòng 2 kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển vị trí nhân viên của kỳ tuyển dụng viên chức năm học 2022 - 2023 - Phòng Tổ chức Cán bộ

Administrator