Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Về nhu cầu dạy tiếng Hàn tại các trường phổ thông năm học 2021 - 2022 - Phòng Trung Học

Administrator

Công văn số 2186/SGDĐT-GDTrH ngày 03/8/2021 về nhu cầu dạy tiếng hàn tại các trường phổ thông trong năm học 2021 - 2022.

Nội dung chi tiết trong tập tin đính kèm.

Tác giả: admin; Nguồn tin: Phòng Giáo dục Trung học

Tải file đính kèm tại đây (pdf)

Tải file đính kèm tại đây (pdf)

  • File name: 0-ve-nhu-cau-day-tieng-han-tai-cac-truong-pho-thong.pdf (503.1 Kb)
    Download