Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Về nhắc nộp hồ sơ thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức năm học 2020-2021 - Phòng TCCB

Administrator
  • File name: 0-ve-nhac-nop-ho-so-thuc-hien-danh-gia-xep-loai-chat.docx (8.9 Kb)
    Download
  • File name: 1-ve-nhac-nop-ho-so-thuc-hien-danh-gia-xep-loai-chat.xlsx (0 Kb)
    Download
  • File name: 2-ve-nhac-nop-ho-so-thuc-hien-danh-gia-xep-loai-chat.pdf (2.53 Mb)
    Download