Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Về nhắc gửi hồ sơ đánh giá, phân loại Quý II năm 2021 theo Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND của HĐND Thành phố - Phòng TCCB

Administrator
  • File name: 0-ve-nhac-gui-ho-so-danh-gia-phan-loai-quy-ii-nam-20.docx (0 Kb)
    Download
  • File name: 1-ve-nhac-gui-ho-so-danh-gia-phan-loai-quy-ii-nam-20.xlsx (4.5 Kb)
    Download