Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Về làm thẻ tác nghiệp cho phóng viên trong các kỳ thi, khảo sát tuyển sinh đầu cấp năm học 2021-2022 và kỳ thi, khảo sát tuyển sinh đầu cấp năm học 2021-2022 và kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021 tại Thành phố Hồ Chí Minh - Văn Phòng Sở

Administrator
  • File name: 0-ve-lam-the-tac-nghiep-cho-phong-vien-trong-cac-ky.pdf (189.3 Kb)
    Download
  • File name: 1-ve-lam-the-tac-nghiep-cho-phong-vien-trong-cac-ky.doc (0 Kb)
    Download