Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Về khảo sát việc thực hiện công tác chính trị tư tưởng năm học 2020 – 2021 tại các đơn vị Trung cấp – Cao đẳng trực thuộc Sở - Phòng Chính trị tư tưởng

Administrator
  • File name: 0-ve-khao-sat-viec-thuc-hien-cong-tac-chinh-tri-tu-t.pdf (207.8 Kb)
    Download
  • File name: 1-ve-khao-sat-viec-thuc-hien-cong-tac-chinh-tri-tu-t.doc (8.2 Kb)
    Download