Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Về hướng dẫn thực hiện đánh giá chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông năm học 2020 - 2021 - Phòng Tổ chức Cán bộ

Administrator
  • File name: 0-ve-huong-dan-thuc-hien-danh-gia-chuan-hieu-truong.pdf (570.5 Kb)
    Download
  • File name: 1-ve-huong-dan-thuc-hien-danh-gia-chuan-hieu-truong.pdf (1.85 Mb)
    Download