Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Về Giấy chứng nhận Bồi dưỡng Giáo viên phổ thông cốt cán năm 2019 (Mô-đun 1) của cấp tiểu học, THCS và THPT do Trường Đại học Sư phạm TP. HCM cấp - Phòng TCCB

Administrator
  • File name: 0-ve-giay-chung-nhan-boi-duong-giao-vien-pho-thong-c.docx (8.4 Kb)
    Download
  • File name: 1-ve-giay-chung-nhan-boi-duong-giao-vien-pho-thong-c.pdf (10.07 Mb)
    Download