Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Về đề cử cán bộ, giáo viên, chuyên viên làm nhiệm vụ thanh tra thi Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022 - Phòng Thanh Tra

Administrator
Đề cử cán bộ, giáo viên, chuyên viên làm nhiệm vụ thanh tra thi Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022

Đề cử cán bộ, giáo viên, chuyên viên làm nhiệm vụ thanh tra thi Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022

File thứ 1: de-cu-thanh-tra-thi-ky-thi-tot-nghiep-thpt-nam-2022_112202214.pdf
File thứ 2: danh-sach-de-cu-can-bo-giao-vien-chuyen-vien-tham-gia-thanh-tra-thi-ky-thi-tn-t_112202214.xlsx
Tác giả: adminNguồn tin: Thanh tra Sở